Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2014

kaazia
Czuję, że coś nas łączy. Czuję, że coś nas wspólnie wkurwia.
— Radio Armagedon
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
kaazia

Siedzę w kącie
w swoim pokoju
zamknięty na klucz

Od czasu do czasu
by sprawdzić 
czy żyję jeszcze 
szpilką się nakłuwam 
a do wnętrza czaszki 
wprowadzam świderek

Ale 
albo to sposoby 
są zawodne
albo już nie żyję

— Rafał Wojaczek - Piszę Wiersz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viapoezja poezja
kaazia
Wszystko cieknie

Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić. Do mojej przeszłości 
wprowadzili się obcy, nawet nie wiem kto, 
leżą przy tobie na tapczanie, sprawnie 
- uczciwie za drzwi wypychają, tak że 
to nie jest teraz moja przeszłość. Dzisiaj odwilż. 
I wszystko cieknie. Wszystko cieknie. 
Niszczeją wszelkie trwałe formy. 
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój.
— Świetlicki
Reposted frompoezja poezja
kaazia
mój dziadek
którego nie miałam
marzył
o podróży pociągiem
szczęśliwiec
udało się
przyznano mu miejsce
w wagonie
do oświęcimia

od tej pory w rodzinie
marzenia
są na liście
czynów zakazanych
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc viapoezja poezja
kaazia
(…) bo dla mnie prawdziwymi ludźmi są szaleńcy ogarnięci szałem życia, szałem rozmowy, chęcią zbawienia, pragnący wszystkiego naraz, ci, co nigdy nie ziewają, nie plotą banałów, ale płoną, płoną, płoną, jak bajeczne race eksplodujące niczym pająki na tle gwiazd, aż nagle strzela niebieskie jądro i tłum krzyczy „Oooo!”
— Jack Kerouac
Reposted fromcollarbones collarbones viapoezja poezja
kaazia
Ach, gdybyśmy złapali tego skurwysyna, co nam ten świat wymyślił.
— Wojaczek
Reposted frompassionative passionative viapoezja poezja
kaazia
na rampie
już dokonywano
selekcji
decydowano
i zdaje się że nic
się nie zmieniło

tu przy pociągu
powiesz mi dziś
czy będę żyć
czy nie
w twoich ramionach
— Ewelina Kosik https://www.facebook.com/jakpieknieuwodzisznicosc
Reposted fromuwodzenicosc uwodzenicosc
kaazia
prawda jest jak przykrótki koc, pod którym marzną stopy.
— stowarzyszenie umarłych poetów.
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viapoezja poezja
kaazia
4286 fb4d
Jacek Podsiadło
Reposted frompoezja poezja
kaazia
Udawane emocje są mniej krępujące od prawdziwych, bo mamy je pod kontrolą.
— antybohater, a jakże
Reposted fromrawwwr rawwwr viapoezja poezja
kaazia
pomiędzy mną a mną jest przepaść  lepiej nie patrz  w nią  bo to co kryje się  co żyje na dnie mnie  dopadnie cię i zje  uciekaj
— Piotr Bukartyk
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viapoezja poezja

August 17 2014

kaazia
6026 31b7 500
Reposted fromTimeForBrain TimeForBrain

August 12 2014

kaazia
  (...)
Przysięgam wam, że płynie czas!
Że zabija rany - przysięgam wam!

Tylko dajcie mu czas,
 Dajcie czasowi czas...
— E. Stachura
Reposted fromwish78 wish78 viapoezja poezja
kaazia
 Przynosisz mi książki
i słoneczniki
Przynosisz miód
w słoiku z żółtym niedźwiedziem

Przynosisz mi gliniane dzbanki
i wielką troskę o moją ciszę

Dlaczego nie możesz mi przynieść
Miłości
— Małgorzata Hillar
Reposted fromIriss Iriss viapoezja poezja
kaazia

Siedzę w kącie
w swoim pokoju
zamknięty na klucz

Od czasu do czasu
by sprawdzić 
czy żyję jeszcze 
szpilką się nakłuwam 
a do wnętrza czaszki 
wprowadzam świderek

Ale 
albo to sposoby 
są zawodne
albo już nie żyję

— Rafał Wojaczek - Piszę Wiersz
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl